Γυρίζοντας με Kodak 16mm, Θύμιος Μπακατάκης GSC ….