Ο Έπαινος GSC για νέο κινηματογραφιστή στο 46ο DISFF στον Σωτήρη Τζατζάκη.