β) Τακτικά Μέλη

14 Φεβρουαρίου, 2018

Παυλόπουλος Οδυσσέας GSC

Tel. +30 6977514297 E-mail: odypav@yahoo.gr IMDb
14 Φεβρουαρίου, 2018

Νούσιας Πέτρος GSC

Tel. +30 6942988932 E-mail: petros.nousias@gmail.com  IMDb
14 Φεβρουαρίου, 2018

Μπακατάκης Θύμιος GSC

Tel. +30 6972694545 E-mail : thimiosbak@gmail.com  IMDb
14 Φεβρουαρίου, 2018

Καραμάνης Χρήστος GSC

Tel +30 6977 439587 E-mail: karamanxxx@yahoo.gr Website IMDb  
14 Φεβρουαρίου, 2018

Αρβανίτης Γιώργος AFC, GSC

Τel + 33 (0)2 38 93 98 09 Τel +33 (0)6 80 14 58 55 Τel +30 697 7150648 E-mail:  yarva@hotmail.fr IMDb
14 Φεβρουαρίου, 2018

Γιαννέλης Γιώργος GSC

Tel. +1 5144414974 E-mail: giannelis@yahoo.com My Website  IMDB