THE LAST NOTE Cinematographer: Simos Sarketzis gsc