Προβολή «ΠΟΛΥΞΕΝΗ», διεύθυνση φωτογραφίας Claudio Bolibar GSC