ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ / GSC στο 63ο ΦΚΘ