Η ανοιχτή συζήτηση κοινού και μελών του GSC στο 63ο ΦΚΘ