“Μπάυρον, Η Μπαλάντα ενός Δαιμονισμένου” Kινηματογράφηση Νίκος Καβουκίδης GSC