“ΣΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ” Σκηνοθέτης & Διευθ. Φωτογραφίας: James Chressanthis, ASC, GSC