“Σπόρια της Αλλαγής” Σκηνοθεσία & Κινηματογράφηση James Chressanthis, ASC, GSC