“ΣΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ” Σκηνοθέτης & Διευθ. Φωτογραφίας: James Chressanthis, ASC, GSC

Μια χορευτική εμπειρία στοχασμού πάνω στο θηλυκό, το ιερό, το ερωτικό, το εκσατικό.
Κινηματογραφημένο στα βουνά της Τοπάνγκα με την προπαραγωγής Panavision 8K DXL και το σύστημα φακών Primo 70mm

Σκηνοθέτης / Διευθ. Φωτογραφίας: James Chressanthis, ASC, GSC
Χορογράφος: Melanie Kareem
Χορεύουν: Laura Cutler, Vanessa Frazier, Melanie Kareem, 
Diana Mathur, Rachel Moore, Dawn Marie Yurkovic
Music Composed by Naser Musa and Steve Wood
Σόλο Ούτι: Naser Musa
Παραγωγή: James Chressanthis και Melanie Kareem