Άλλη μια τιμητική αναφορά στην GSC από την μεγάλη αδελφή των Αμερικανών συναδέλφων, την ASC!

Peter Deming, ASC, noted in his last post: “I am honored to pass the Instagram torch today to Anastas Michos, @anastasmichos who will take over the reins. Tas brings an incredible variety of experience and expertise on an international scale and am looking forward to his insights. with an extensive resume as varied as there are genres, this will be good…!”
https://theasc.com/news/anastas-n-michos-asc-gsc-curates-societys-instagram