ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η ψηφιοποίηση της ελληνικής ταινίας και ο κίνδυνος παραποίησής της