“η Ευνοούμενη” ανακοινώθηκε ως μία από τις υποψήφιες για το βραβείο της IMAGO