ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διευθ. Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής gsc