“Μέσα από το Φως” εκδήλωση μνήμης για τρεις συναδέλφους.