Ο Δ. Θεοδωρόπουλος gsc για την Blackmagic Pocket Camera