ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ Διευθυντής Φωτογραφίας: Δ. Θεοδωρόπουλος GSC