ο Σίμος Σαρκετζής GSC κινηματογραφεί τη “Φαντασία” του Αλ. Καρδαρά