Οδηγίες Ασφαλούς Διεξαγωγής Κινηματογραφικών Γυρισμάτων

Από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού κοινοποιήθηκαν Οδηγίες Ασφαλούς Διεξαγωγής Κινηματογραφικών Γυρισμάτων

δείτε τις οδηγίες εδώ