Η GSC θα πάρει το βραβείο φωτογραφίας της Ακαδημίας