Το να εστιάζεις μέσω του μόνιτορ είναι μια κακή συνήθεια