Υποψηφιότητα του μέλους μας Anastas Michos ASC, GSC στα EMMY Awards 2023