“Φαντάσματα της Επανάστασης” Κινηματογράφηση Ηλίας Αδάμης GSC