ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Διευθ. Φωτογραφίας: Claudio Bolivar, GSC