ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ / GSC / 63 TIFF / 1st part