Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χρήστος Αλεξανδρής

Αντιπρόεδρος

Παντελής Μαντζανάς

Γ. Γραμματέας

Αργύρης Θέος

Ταμίας

Οδυσσέας Παυλόπουλος

Μέλος

Ολυμπία Μυτιληναίου