Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Αλεξανδρής Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Κασιμάτης Δημήτρης

Γραμματέας

Θέος Αργύρης

Ταμίας

Παυλόπουλος Οδυσσέας

Μέλος

Μπολιβάρ Κλαούντιο