Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Αρβανίτης Γιώργος

Αντιπρόεδρος

Αλεξανδρής Χρήστος

Γ. Γραμματέας

Θέος Αργύρης

Ταμίας

Παυλόπουλος Οδυσσέας

Δ. Σχέσεις

Μαντζανάς Παντελής