η Ολυμπία Μυτιληναίου GSC πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ αδελφών Μανάκια

η Ολυμπία Μυτιληναίου GSC αναλαμβάνει πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ αδελφών Μανάκια

Το Φεστιβάλ συνοδεύεται από master class του Roger Deakins ASC ενώ παράλληλα οργανώνεται ένα μικρό IAGA, συνέλευση των Ενώσεων Κινηματογραφιστών των Βαλκανίων

https://www.manaki.com.mk/2018/08/23/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8/