στον Chris Menges BSC ASC απονέμεται από την IMAGO βραβείο για το σύνολο του έργου του.